Solberg Spinderi er en tekstilbedrift med lange tradisjoner.
Basert på og inspirert av vår 200 år lange historie gir vi våre kunder tekstilvarer av høy kvalitet.
Vi tilbyr vakre og varige produkter i tråd med tiden.


 • 1818

  Stiftet

  A/S Solberg Spinderi ble stiftet i Drammen i 1818, og tilhører en av de tidligste industriene i Norge. Initiativtakerne tilhørte kretsen rundt Hans Nielsen Hauge. Han ble også parthaver i foretaket. Det var han som så muligheten i å utnytte vannfallet i Solbergvassdraget til produksjonen.

 • 1821

  Første maskinspunnete garnet i Norge

  Solberg Spinderi var tidlig ute med mekanisk drift.

 • 1847

  En av de teknisk mest avanserte

  Etter å ha ervervet et nytt vannfall, reist en ny stor spinneribygning og tatt nye maskiner i bruk har produksjonen mer enn fordoblet seg.

 • 1910

  Pensjonsfond for arbeiderne

  På initiativ av fru Thea Haug ble det opprettet et pensjonsfond for arbeiderne ved Solberg. Fondet var et av de aller første i sitt slag i landet.

 • 1918

  Solberg Spinderi 100 år

  Disponent Johs. Brunæs orienterte om selskapets historiske utvikling, og pekte blant annet på at bedriften er landets nest eldste og en av Norges største i sitt slag. I tillegg ble maleren Gerhard Munthe engasjert for å lage et jubileumsmerke. Dette ble brukt på Solberg Spinderi sine pakker, brev og reklameartikler.

 • 1920

  Solberg støtter musikk, sang og idrett

  Et stort bidrag til innkjøp av instrumenter ble gitt til hornmusikkorpset. De fleste av korpsets medlemmer arbeidet forøvrig ved bedriften. Det ble også bygget en musikkpaviljong for friluftskonserter. Mannskoret fikk overlatt gratis lokale til øvelser og møter. Idrettssaken ble heller ikke glemt. Solberg Spinderi stilte en idrettsplass til disposisjon for arbeiderne og bevilget penger til opparbeidelse av den nye plassen.

 • 1943

  Wildenvey-vise om Solberg Spinderi

  Herman Wildenvey skrev «En spinnevise» i anledning av Solberg Spinderis 125-årsjubileum. Denne ble trykt i 2500 eksemplarer og sendt til sine aksjonærer og forretningsforbindelser.

  Trykk her for å lese et utdrag av Wildenveys vise

  «Kommer du ratt opp til Solbergelven
  møter du oppe ved åsens fot,
  under den blånende himmelhvelven
  noe å skue forundret mot:
  Kveldsolen blinker rader av ruter,
  det formelig lyner for syn og blikk.
  Du spør, mens forskjellige fløyter tuter:
  Er det et slott eller er det fabrikk?

  Noe av begge deler, kan hende?
  En ting er sikkert: Her spinner det garn,
  og jeg skulle prøve å spinne en ende,
  for spinneriet er fødselsbarn.
  Jeg prøver en holdelig tråd å finne,
  og vet ei i spinningen ut eller inn,
  men nød lærer naken kjerring å spinne
  og sir ikke visen: Spinn, spinn!

  Jeg vet ikke hvem som skal ha æren og takken
  for det som er spunnet og virket her.
  Jeg spinner min vise på slette bakken
  og ber dere ta den for det den er.
  En hilsen i dagens anledning til alle,
  som holder de sinnrike spoler igang,
  en ganske personlig betrakning å kalle,
  det er den eneste tråd i min sang.»

 • 1967

  Store områder utparsellert og solgt billig til ansatte

  Solberg Spinderi har gjennom nesten hele sin historie ført en meget aktiv boligpolitikk med sikte på å skaffe sine ansatte hus eller leiligheter. Siden oppstarten fikk 20-25 ansatte rimelige tomter og bygget egne hus.

 • 1968

  Kongelig besøk

  Solberg Spinderi feiret 150 år med stor jubel og kongelig besøk. Utvalget var stort, med stoff til husflid, bekledning, dekorasjon og gardin i forskjellige mønstre og farger, designet av spinneriets egne designere. Etterspørselen hadde aldri vært større. Kong Olav, kronprins Harald og Sonja Haraldsen fikk omvisning på en av de mest moderne industribedriftene i Norge. Dette var kronprinsparets første offentlige oppdrag etter forlovelsen.

 • 1980

  Skiftende marked

  De neste tiårene skulle by på opp- og nedturer. Med fokus på høy kvalitet, god design og evnen til å tilpasse seg markedet klarte Solberg Spinderi å leve videre. Solberg Spinderi var sett på som et av Europas beste spinnerier med et utsøkt veveri. Likevel skulle det bli vanskelig å drifte.

 • 2007

  All produksjon flyttet til europeiske land

  I februar 2007 kom avgjørelsen om å stoppe all produksjon ved Solberg Spinderi og legge ned veveriet. Mens administrasjonen ble værende på Solberg, skulle resten av arbeidet overlates til et veveri i Portugal. Daglig leder Bjørn Erik Halden så ingen gode utsikter for fortsatt drift når andre kunne gjøre samme jobben mye billigere.

 • 2014

  Nye eiere

  I 2014 tok ekteparet Rannveig og Jens Petter Høgmoen over driften av Solberg Spinderi. Med hjerter som banker for både tekstiler, historie og hverandre gleder de seg til nye spennende prosjekter. De ønsker å samarbeide med unge, nye designere som kan bidra til fornyelse og samtidig bevare den lange historien til bedriften.

 • 2015

  Solberg Weave

  Utviklet i samarbeid med designerduoen günzler.polmar. Etter et dypdykk i vårt arkiv lot de seg inspirere av våre klassiske ruter. De så på masker og tradisjonelle vevemønstre, og ved å bruke elementer og leke med skala oversatte de dette til et grafisk og dristig bilde.

 • 2018

  Bedriften fyller 200 år

  Markert av Nedre Eiker kommune med imponerende innsats fra kulturkontoret som stod for utstilling og utgivelse av katalog med historier og bilder. Gjennom hele jubileums-året ble det holdt mange aktiviteter, kurs, foredrag og konserter.

«Vi skal fortsette Solberg Spinderi’s historie inn i en moderne tid og bidra til skaperglede med våre spennende farger og mønstre»

Daglig leder Jens Petter Høgmoen og innkjøpsansvarlig Rannveig Wilthil Høgmoen