Betingelser for kjøp og frakt

Vi anbefaler at du setter deg godt inn i betalingsbetingelsene da både dine rettigheter og forpliktelser blir beskrevet her.

Når det brukes “vi”, “våre” eller “oss”, menes det AS Solberg Spinderi.

Ansvarlig for behandling av personopplysningene:

AS Solberg Spinderi
Solbergveien 20C
3057 Solbergelva
Organisasjonsnr.: 959 048 851
Telefon: 32 87 04 00
post@solbergspinderi.no

Priser og levering:

Alle priser på vår nettside er oppgitt eks. frakt og ink. 25% moms.

Endring I prisen grunnet råvarepriser, valutaendringer etc. vil bli fortløpende oppdatert på nettsiden. Eventuelle prisendringer som skjer etter bestillingstidspunkt får ikke tilbakevirkende kraft. Alle leveringstider som blir oppgitt av oss må anses som veiledende. Vi er ikke ansvarlig for forsinkelser som oppstår hos Posten/Bring. Vanlig leveringstid er 1-3 virkedager. Vi forbeholder oss retten til å avvike oppgitt leveringstid uten nærmere varsel.

Frakt:

Pakkene sendes med Posten/Bring. Pakker inntil 5 kg vil bli sendt med «Pakke i Postasse», veier pakken over 5 kg vil den bli sendt som «Klimanøytral servicepakke». Begge alternativene er med sporing. Du vil motta en e-post med sendingsinformasjon når ordren er ekspedert. Hvis kunden ikke kjøper frimerker/fraktseddel og returnerer pakken til oss vil vi få faktura fra Posten og et straffegebyr. Ved disse tilfellene så vil vi debitere kunden for disse kostnadene.

Betalingen:

Dersom man bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, vil kjøpesummen bli reservert på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som varen sendes.

Ved betaling med faktura, blir fakturaen utstedt ved forsendelse av varen. Betalingsfristen fremgår av fakturaen og er på minimum 14 dager fra mottak.

Kjøpere under 18 år kan ikke betale med etterfølgende faktura.

Leveringstid:

Normalt blir ordrene sendt ut fra oss samme dag. Normal leveringstid er 1-3 dager. Vi kan dessverre ikke garantere for leveringstiden til Posten/Bring, da dette avhenger av hvor i landet pakken skal.

Uavhentede pakker:

For alle varer som ikke hentes forbeholder vi oss retten til å fakturere kostnader for returfrakt, ekspedisjonsavgift og håndteringsavgift, per i dag satt til 150,-

Feil med leveransen:

Skulle du mot formodning motta en forsendelse med feil, så ta kontakt med vårt kundesenter så hjelper vi deg med å få korrekte varer. Det skjer veldig sjeldent, men siden det er en menneskelig prosess så kan det oppstå.

Skade på leveransen:

Er du uheldig så kan det oppstå skader på pakken din på vei til deg. Hvis dette skulle skje, kontakt oss så skal vi hjelpe deg med å få tilsendt nye varer.

Levering til Svalbard:

Vi kan dessverre ikke levere varer til Svalbard og Jan Mayen.

Opplysninger:

Vi tilstreber å gi våre kunder så korrekt informasjon om våre produkter som mulig. Vi tar imidlertid forbehold om at skrive-/trykkfeil kan forekomme, noe som kan innebære at vi ikke kan levere i henhold til informasjon gitt i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte. Videre forbeholder vi oss retten til å kansellere din bestilling eller del av denne, dersom produktet er utsolgt. Ved utsolgtsituasjoner vil du få melding om dette, eventuelt sammen med informasjon om hva vi kan tilby i stedet. Du vil få muligheten til å akseptere vårt nye tilbud med de endringer vi angir i forhold til din bestilling, eller kansellere bestillingen.

Kundens plikter:

Den som er registrert som kunde hos oss, er ansvarlig for betaling av de ytelser vi eller våre samarbeidspartnere leverer i henhold til gjeldende vilkår. Ansvaret omfatter også andres bruk av kundens tilgang, herunder uvedkommende bruk, så fremt det ikke kan påvises at uvedkommende bruk er muliggjort gjennom uaktsomhet fra vår side. For å handle hos oss må man være over 18 år.

Reklamasjon:

Før feil meldes til oss, bør kunden undersøke om feilen skyldes forhold på kundens side. Dersom kunden kan vise til at produktet ikke fungerer slik vi har beskrevet at det skal gjøre, må kunden melde dette til oss snarest slik at vi kan iverksette nødvendige tiltak for å rette opp feilen. Kunden vil da få nytt produkt så langt lagerbeholdningen rekker. Om produktet er utsolgt vil kjøpe,- og fraktsummen bli refundert. Kunden mister sin rett til å gjøre en mangel gjeldende dersom det ikke blir gitt beskjed til oss innen rimelig tid etter at mangelen ble oppdaget eller burde bli oppdaget. Hvis kunden på eget initiativ iverksetter tiltak for å utbedre mangelen ut over det som måtte være avtalt med oss, betaler ikke vi disse utgiftene.

Ekstraordinære forhold:

Vi er kun ansvarlig for tap for varen, dersom det er påvist feil eller mangler fra vår side. Dette gjelder likevel ikke hvis vi kan vise til at mangelen skyldes forhold utenfor vår kontroll, og som vi ikke med rimelighet kunne ventes å unngå eller hindre følgene av. Vi er ikke ansvarlig for indirekte tap som følge av mangler, med mindre tapet er voldt ved grov uaktsomhet eller forsett fra vår side. Ved forbrukerkjøp kan ikke vilkårene være dårligere enn vilkårene i loven, jfr. Lov om forbrukerkjøp av 2002-06-21 nr. 34.

Nyhetsbrev:

I vår butikk kan du registrere at du ønsker å motta reklame fra oss. Vi sender kun reklame ved nyhetsbrev til de som har registrert at de ønsker dette. Du kan når som helst melde deg av dette. Dette er helt gratis.

Salgspant/Betalingsvilkår:

Vi har salgspant i de solgte varer som sikkerhet for vårt krav på kjøpesummen med tillegg av renter og omkostninger, jfr. pantelovens §3-14 flg.

Endring i vilkårene:

Vi forbeholder seg retten til å endre nærværende vilkår, som følge av endringer i lovgivningen.

Angrerett:

Angrerettloven gir deg rett til å angre ditt kjøp. Angreretten gjelder for varer og for enkelte tjenester. Angreretten forutsetter at du senest innen 14 dager etter at du mottar leveransen gir oss melding om dette (angrefrist). Dersom du ikke har mottatt angrerettskjema enten i ordrebekreftelsen eller ved levering av produktene, utvides denne fristen til 1 år. For at angreretten skal kunne gjøres gjeldende, må produktet være levert oss i tilnærmet samme mengde og stand som du mottok det. Alle produkter skal leveres tilbake til oss innen rimelig tid. Eventuell returforsendelse må betales av deg. Du har risikoen for transporten tilbake til oss. Tilbakebetaling skal finne sted innen fjorten dager etter at vi mottar produktet fra deg.

Produktet sendes tilbake til oss i originalemballasjen, sammen med angrerettskjema. Nærmere opplysninger om hvordan du benytter deg av angreretten, fremgår av angrerettskjemaet.

Angrefrist:

Angrerettloven gjelder kun ved forbrukerkjøp. Returkostnadene bæres av forbrukeren (jf. Angrerettloven § 15 første ledd). Angreretten forutsetter at du senest innen 14 dager etter at du mottar leveransen gir oss melding om dette.

Angrerettskjema:

For å spare miljøet, ligger ikke angrettskjema i pakken dere mottar. Dette aksepterer dere ved å handle hos oss. Vårt angrerettskjema finner du sammen med ordrebekreftelsen sendt på mail. Den ligger også online, og dere trykker her for å laste dem ned.

Force Majeur:

Er vi forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den så som brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er vi fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditere den til den mangelfulle varens tilhørende kjøpesum.

Konfliktløsning:

Klager rettes til selger innen rimelig tid. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig på telefon 23 400 500 eller www.forbrukerradet.no.

Forbehold:

Vi reserverer oss for skrivefeil og eventuelle prisforandringer. Bildene som er brukt på sidene våre er illustrative og kan avvike fra varens faktiske utseende. Vi gjør vårt ytterste for å gjengi bildene mest mulig korrekt. Enkelte farger i bilder kan variere noe fra skjerm til skjerm. Det kan også være små fargeavvik avhengig av hvilket parti som er kjøpt.