En koselig duk for en koselig jul.

Garnkvalitet:
Solberg 12/4 (100% bomull), 100 gram

Se oversikt over alle garnfargene i 12/4 her

Heklenål:
1,50 – 1,75 mm

Størrelse:
ca. 57 cm

Forkortelser:

Maske(r) = m.

Luftmaske(r) = Im.

Luftmaskebue = lmb.

Kjedemaske(r) = kjm.

Fastmaske(r) = fm.

Omgang = omg.

Begynn = beg.

Ganger = ggr.

Stav = st.

Dobbelstav = dst.

Sammenhekling = smhkl. (du hekler m som vanlige st/dst, men lar det stå igjen 1 løkke på nålen for hver st/dst – det blir 3 løkker på nålen når det er 2 m som hekles sm og 4 løkker på nålen når det er 3 st/dst som hekles sm – trekk tråden gjennom alle disse løkkene på nålen samtidig til slutt)

Slik hekler du brikken:

Legg opp 10 Im og fest til en ring med 1 kjm i 1. Im.

1. omg: Beg med 3 Im (= 1. st), hekle 23 st i ringen, slutt med 1 kjm i 3. Im (=24 st).

2. omg: Beg med 4 Im (= 1. st + 1 Im), hekle *1 st i neste st, 1 Im, gjenta fra * 22 ggr til, slutt med 1 kjm i 3. Im.

3. omg: Beg med 1 kjm i 1. Im, 1 Im, 1 fm om Im, hekle * 5 Im, hopp over 2 st, 1 fm om neste Im, gjenta fra * 11 ggr til, men slutt med 1 kjm i 1. fm (= 12 buer). Videre erstattes den 1. st I hver omg med 3 Im, avslutt omg med 1 kjm i 3. Im

4. omg: Kjm til midten av 1. bue, hekle * 1 st + 1 Im + 1 st om buen, 4 Im, gjenta fra * 11 ggr til.

5. omg: 1 kjm om Im mellom de 2 første st, hekle * 2 st + 1 Im + 1 st om Im mellom st, 3 Im, hopp over 4-Imb, gjenta fra * 11 ggr til (= 12 grupper).

6. omg: 1 kjm i 2. st, * 1 st i st (dvs. 3 Im først på omg), 2 st + 1 Im + 1 st om Im mellom st, 3 Im, hopp over 3 Im og 1 st, gjenta fra * ut omg.

7. omg: 1 kjm i 2. st, * 2 st i st (= 1 st i hver av de 2 st), 2 st + 1 Im + 1 st om Im mellom st, 3 Im, hopp over 3 Im og 1 st, gjenta fra * ut omg.

8. omg: 1 kjm i 2. st, * 3 st i st, 2 st + 1 Im + 1 st om Im mellom st, 3 Im, hopp over 3 Im og 1 st, gjenta fra * ut omg.

9.–18. omg: Hekles som 8. omg, men med 1 st mer i st for hver omg (dvs. 4 st i st på 9. omg, 5 st i st på 10. omg, osv. Dessuten – fra og med 11. omg hekles 4 lm istedenfor 3 Im i buene.

19. omg: 1 kjm i 2. st, * 12 st i st, 2 smhkl st med nedtak i de 2 neste st, 5 Im, 1 fm om 4-Imb, 5 Im, hopp over 1 st, gjenta fra * ut omg.

20. omg: 1 kjm i 2. st, * 11 st i st, 5 Im, 1 fm om 5-Imb, 5 Im, 1 fm om neste 5-Imb, 5 lm, hopp over 1 st, gjenta fra * ut omg.

21. omg: 1 kjm i 2. st, * 9 st i st, 3 Im, 1 fm om Imb, 6 Im, 1 fm om neste Imb, 6 Im, 1 fm om neste Imb, 3 Im, hopp over 1 st, gjenta fra * ut omg.

22. omg: 1 kjm i 2. st, * 7 st i st, 7 Im, hopp over 3-Imb, 1 fm om neste Imb, 6 Im, 1 fm om neste Imb, 7 Im, hopp over 3-Imb og 1 st, gjenta fra * ut omg.

23. omg: 1 kjm i 2. st, * 5 st i st, 6 Im, 1 fm om 7-Imb, 6 Im, 1 fm om 6-Imb, 6 Im, 1 fm om neste 7-Imb, 6 Im, hopp over 1 st, gjenta fra * ut omg.

24. omg: 1 kjm i 2. st, * 3 st i st, (6 Im, 1 fm om neste Imb) 4 ggr, 6 Im, hopp over 1 st, gjenta fra * ut omg.

25. omg: 3 Im (= 1. st), hopp over 1 st, 1 st i neste st, * 4 Im, 1 fm om Imb, 6 Im, 1 fm om neste Imb, 5 Im, 5 st om neste Imb, 5 Im, 1 fm om neste Imb, 6 Im, 1 fm om neste Imb, 4 Im, hekle 2 smhkl st med nedtak i den første og siste av de 3 st, gjenta fra * ut omg, men slutt med 1 kjm i 3. Im (de 3 Im og 1 st i beg av omg tilsvarer 2 smhkl st).

26. omg: 1 Im, 1 fm i st, * 7 Im, hopp over 4-Imb, 1 fm om 6-Imb, 5 Im, 5 st om 5-Imb, 13 Im, 5 st om neste 5-Imb, 5 Im, 1 fm om 6-Imb, 7 Im, hopp over 4-Imb, 1 fm i den smhkl st, gjenta fra * ut omg, men slutt med 1 kjm i 1. fm.

27. omg: Kjm til 3. Im i første Imb, 1 Im, 1 fm om same Imb, * 5 Im, 5 st om 5-Imb, 6 Im, 1 fm i 6. Im på 13-Imb, 3 Im, hopp over 1 Im, 1 fm i neste Im på samme Imb, 6 Im, 5 st om 5-Imb, 5 Im, 1 fm om 7-Imb, 6 Im, 1 fm om neste 7-Imb, gjenta fra * ut omg, men slutt med 1 kjm i 1. fm.

28. omg: 1 kjm om 1. Im, * 5 st om 5-Imb, 6 Im, 1 fm i 4. Im på 6-Imb, 3 Im, 1 fm om 3-Imb, 3 Im, 1 fm i 3. Im på neste 6-Imb, 6 Im, 5 st om 5-Imb, 4 Im, 1 dst om 6-Imb, 4 Im, gjenta fra * ut omg.

29. omg: 1 kjm tilbake om den siste Imb, 12 Im (= 1. st + 9 Im), * 1 fm i 4. Im på 6- Imb, (3 Im, 1 fm om neste 3-Imb) 2 ggr, 3 Im, 1 fm i 3. Im på neste 6-Imb, 9 Im, 5 st om 4-Imb, 2 Im, 5 st om neste 4-Imb, 9 Im, gjenta fra * ut omg, men slutt med 4 st om den siste 4-Imb og 1 kjm I den 3. av de 12 Im.

30. omg: 1 kjm om 1. Im, * 5 st om 9-Imb, 8 Im, 1 fm om 3-Imb, (3 Im, 1 fm om neste 3-Imb) 2 ggr, 8 Im, 5 st om 9-Imb, 4 Im, 1 dst i 5. st, 3 dst om de 2 Im, 1 dst i neste st, 4 Im, gjenta fra * ut omg.

31. omg: Kjm til første Imb, * 5 st om 8-Imb, 8 Im, 1 fm om 3-Imb, 3 Im, 1 fm om neste 3-Imb, 8 Im, 5 st om 8-Imb, 5 Im, hopp over 4-Imb, 1 dst i 1. dst, (2 Im, 1 dst i neste dst) 4 ggr, 5 Im, hopp over 4-Imb, gjenta fra * ut omg.

32. omg: Kjm til første Imb, * 5 st om 8-Imb, 3 Im, hopp over 3-Imb, 5 st om neste 8-Imb, 6 Im, hopp over 5-Imb, 1 dst i 1. dst, (3 Im, 1 dst om neste 2-Imb) 4 ggr, 3 Im, 1 dst i siste dst, 6 Im, hopp over 5-Imb, gjenta fra * ut omg.

33. omg: Kjm til den siste av de 5 st, 3 Im (= 1. st), * 3 st om 3-Imb, 1 st i neste st, 7 Im, hopp over 6-Imb, 1 dst i 1. dst, (4 Im, 1 dst om neste 3-Imb) 5 ggr, 4 Im, 1 dst i siste dst, 7 Im, hopp over 6-Imb, 1 st i den siste av de 5 neste st, gjenta fra * ut omg, men slutt med 1 kjm i 3. Im.

34. omg: Kjm til 3. st, 1 Im, * 1 fm i den midterste av de 5 st, 9 st om 7-Imb, 1 st i 1. dst (4 st om 4-Imb, 1 st i neste dst) 6 ggr, 9 st om 7-Imb, gjenta fra * ut omg, slutt med 1 kjm i 1. fm.

35. omg: 1 kjm i 1. st, 4 Im (= 1. dst), 2 smhkl dst med nedtak i de 2 neste m, * 7 Im, hopp over 2 m, 3 smhkl dst med nedtak i de 3 neste m, gjenta fra * ut omg, slutt med 1 kjm i 4. Im. Kutt tråden og fest enden godt. Spenn opp duken med knappenåler og press forsiktig med et fuktig klede. La den ligge til den er tørr før du fjerner knappenålene

Lykke til!

Del gjerne resultatet med oss i vår hekle- og strikkegruppe på Facebook, eller med #solbergspinderi på Instagram.