Solberg Spinderi er en moderne tekstilbedrift med lange tradisjoner. Vi leverer tekstilvarer med god kvalitet basert på og inspirert av vår 200 år lange historie.Bedriften er lokalt eid i Solbergelva av Jens Petter og Rannveig W. Høgmoen, som har et glødende engasjement og sterkt fokus på å bære Solberg inn i en ny tid.

«Vi skal fortsette Solberg Spinderis 200 år lange tradisjoner inn i en moderne tid, og bidra til skaperglede med våre spennende farger og mønstre.»

Jens Petter Høgmoen og Rannveig W. Høgmoen poserer med trådsneller, eiere i Solberg Spinderi

Vi tilbyr vakre og varige produkter i tråd med vår tradisjon og lange historie.

A/S Solberg Spinderi ble grunnlagt i Drammen i 1818, og tilhører en av de tidligste industriene i Norge. Initiativtakerne tilhørte kretsen rundt Hans Nielsen Hauge.  Hauge selv ble også parthaver i foretaket. Det var han som så muligheten i å utnytte vannfallet i Solbergvassdraget til produksjonen, og i 1820 ble det besluttet å flytte virksomheten til Solbergelva.

1. mars i 1821 ble det første maskinspunnede garn i Norge levert fra det nye anlegget. Virksomheten ble utvidet med et eget veveri i 1914. Med 200 vevstoler i gang ble det produsert fargerike og solide stoffer, i et betydelig antall meter.

Behovet for arbeidskraft vokste samtidig med utvidelsene. Et helt samfunn etablerte seg rundt bedriftens anlegg, og Solbergelvas historie er tett forbundet med Solberg Spinderis historie.

Produktutvikling og design ble en viktig satsing for å hevde seg i markedet. Garn og stoffer fra Solberg ble, med sin høye kvalitet og sitt særpreg, godt mottatt og kjent over hele landet. Fra Solbergs designstue kom regelmessig nye idéer. Profesjonelle motevisninger ble arrangert og tilrettelagt slik at kunder og presse skulle få se de nye kolleksjonene.

Bedriften har tilpasset seg skiftende betingelser. I dag opptrer Solberg Spinderi som en tekstilbedrift hvor den industrielle delen av produksjonen foregår i andre europeiske land. Alle produkter blir laget etter Solbergs egne beskrivelser både når det gjelder hekle-/strikkegarn og stoffer. I 2018 fyller Solberg Spinderi 200 år, og vi gleder oss over å være med på å skape moderne tradisjon også for fremtiden.